Over het project

Uit onderzoek van het Transgender Infopunt in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) blijkt dat bijna 40% van de Vlaamse transgender personen ooit een zelfmoordpoging ondernam (Seynaeve, Missiaen, Portzky, Dumon & Motmans, 2016). Bij cisgender holebi personen was dit 22% in hetzelfde onderzoek, nog steeds een hoog percentage tegenover een Vlaams gemiddelde van 4,8%. Daarnaast dacht 80% van de transpersonen en 65% van de holebi’s in dit onderzoek ooit aan zelfmoord.

Deze alarmerende cijfers zijn de reden dat Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin besloot te investeren in suïcidepreventie specifiek gericht op holebi- en transgender personen. Het TIP, çavaria en het VLESP sloegen daarom de handen in elkaar voor het ontwikkelen van twee suïcidepreventiewebsites, gesteund door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De websites Gendervonk.be en Lumi.be zijn hiervan het resultaat.

Lumi.be, ontwikkeld door çavaria, is een website gericht op het ondersteunen van holebi- en transgender personen.

Gendervonk.be, ontwikkeld door het Transgender Infopunt, is een website specifiek gericht op het ondersteunen van transgender personen en ouders van transgender jongeren. Het TIP is ervan overtuigd dat naast algemene preventie en ondersteuning voor LGBT+ personen, ook een transgenderspecifieke aanpak nodig is om het mentaal welzijn van transgender personen te verhogen. Daarnaast is, zoals ook de internationale literatuur aangeeft, ook het ondersteunen van de directe en bredere omgeving van transgender personen nodig voor een effectieve preventie van zelfmoord bij transgender personen. Daarom heeft de website Gendervonk.be naast een onderdeel gericht op het vergroten van de veerkracht van transgender personen ook een oudertool gericht op het ondersteunen van ouders, en een onderdeel voor bondgenoten: mensen die transgender personen willen steunen, maar niet altijd weten hoe. We geloven dat deze elementen samen het mentaal welzijn van transgender personen sterk kunnen vergroten.

Het onderdeel ‘bondgenoten’ werd ontwikkeld door Jantien Debyser als bachelorproef in de toegepaste psychologie aan de Howest. We ontleenden ook de naam ‘gendervonk’ aan haar.

Wil je meer lezen over de ontwikkeling van deze website? Download het rapportagedocument (PDF). Over de effectiviteitsstudie die het VLESP uitvoerde om de effectiviteit van de website Lumi te testen kan je meer lezen op de website van het VLESP.

Deze website werd ontwikkeld door het Transgender Infopunt en kwam tot stand in samenwerking met:

Website design – Judith Van Schuylenbergh / Illustraties – Cheyenne Deckx / Getuigenissen – Jelle D’Hondt / Logo – Sara S’Jegers