Deze pagina’s zijn bedoeld voor transgender personen of personen die op zoek zijn naar zichzelf. Je kan er tips en tools vinden om je goed in je vel te voelen, om te gaan met negatieve reacties en anderen ontmoeten. Op de pagina over denken aan zelfmoord vind je tips en tools om beter om te gaan met de gedachte aan zelfmoord.

Op zoek naar jezelf

Goed in je vel

Omgaan met negatieve reacties

Anderen ontmoeten

Denken aan zelfmoord